Post Image
2.3K

Nörolojik Rehabilitasyon Nedir? Nörolojik Hastalıklar Nelerdir?

Nörolojik Rehabilitasyon nedir e girmeden önce nörolojiden bahsetmek istiyorum.Nöroloji, Bütün sinir sistemine bağlı oluşan hasarları ve bunların kaynağını inceleyen bilim dalıdır. Sinir Bilimi. Nörololoj, sinir sistemin kaynaklı oluşan bütün hastalıkların tanı ve teşhisini koyar.

Yazının İçeriği

Nörolojik Rehabilitasyon Nedir ?

Nörolojik rehabilitasyon nedir
Nörolojik Rehabilitasyon Nedir

Fizyoterapistler tarafından sinir sisteminden kaynaklı oluşan hastalıkların bıraktığı hasarın tedavisi, daha fazla hasarın önlenmesini ve hastayı günlük yaşam aktivitelerini bağımsız yapmasını hedefleyen, yaşam kalitesiyükseltmek için yapılan tedaviyi kapsar.

Nörolojik Hastalıklar Nelerdir ?

Nörolojik hastalıklarda kendi içinde ayrılır.
Nöromuskuler Hastalıklar ; Sinir-Kas Kavşağı Hastalıkları Evde Fizik Tedavi

A- Motor Nöron Hastalıkları ;

Merkezi sinir sisteminden kas hücrelerinde harekete neden olan sinirlerden kaynaklı hastalıklar.

 • Amiyotrofik Lateral Skleroz ,ALS olaraktan bilinen omurilik ve beyin sapından kaynaklı motor yani hareket açığa çıkaran sinirlerin hasarı ile oluşan ilerleyici nörolojik hastalıktır.
 • Poliomyelitler, Çocuk felci olarakta bilinen polio virüsünün motor sinirlerde yol açtığı harabiyet ile kas aktivitelerini bozan bulaşıcı hastalıktır. Bir kısım çocuklar solunum kaslarını bu virüs etkilemesiyle ölümüne neden olmuştur.
 • Post-Polio Sendromu, Yine polio virüsünün bulaşmasından sonra oluşan atağı atlatan çocuklarda ileri ki Zaman’lar da oluşan kas güçsüzlüğü ile kendini gösteren nadir hastalıktır.
 • Spinal Musküler Atrofi, Kugelberg Welander ve Werdnig Hoffman olarak ikiye ayrılır.Kafa sinirlerinde ve spinalkordun ön boyunuzunda bozukluklarla kendini gösteren ilerleyici bir hastalıktır. Kas erimesiyle kendini gösteren bu hastalığın Werdnig Hoffman tipinde hastalar birkaç yıl yaşarken , Kugelberg tipinde 20 yaş üstüne kadar yaşayabilmektedirler.
 • Paralitik Kuduz Hastalığı, Hayvanların salyasında bulunan bu virüs sinirlere etki ederek kısa süre içinde ölüme yol açabilmektedir.

B- Periferik Nöropatiler;

 • Gullian Barre Sendromu, Vücuda yabancı bir maddenin girmedi ile bağışıklık sisteminin sinir sistemine zarar vermesiyle ayakta uyuşma güçsüzlük ve en son solunum kaslarını tutarak ölüme yol açabilir.
 • Kronik inflamatuar Demiyelin Nöropatiler, Ayak ve kollarda kendi belli eden duyusal hasarların yanında hareketi açığa çıkaran sinirlerde bozukluk oluşmasıyla oluşur.
 • Diyafragma Paralizisi, Doğuma bağlı olan yenidoğan bebekler frenik sinir olarak adlandırdığımız solunum kası yani diyafragmayı etkileyerek felç etmesi sonucu ortaya çıkan tablodur.
 • Charcot Marie Tooth Hastalığı, Beyin ve Omurilikten gelen sinirlerin harabiyeti sonucu özellikler bacağın ön yüzünde bulunan peroneal kası ve duyusal sinirleri etkileyerek ortaya çıkan hastalıktır.

C- Nöromuskuler Kavşak Hastalıkları ;

 • Myastenia Gravis, Kas-iskelet sistemi hastalığı olarak bilenen ve hastalarda göz kapağında düşme aşırı kas kaybı gibi belirtileri olan vücudun fazlasıyla antikor üretmesiyle oluşan hastalıktır.
 • Konjenital Miyastenik Sendrom, Çocuk yaşlarda sık görülen nikotindik asetikolin kaynaklı kas sinir iletiminde bozuluk sonucu oluşmaktadır.
 • Lambert-Eaton Miyastenik Sendrom, Yine sinir kas iletim boxulukluğu olan bu hastada vücuda yakın kaslarda güçsüzlük refleks ve kemik dokularında azalma ile kendini gösteren asetilkolin azalmasına bağlı bir hastalıktır.
 • Botulizm vs. Zehirlenmeler, kapalı gıdaların tüketildiği içerisinde botulium bakterisinin vücudumuzdaki sinirlere saldırarak harabiyet oluşması sonucu oluşur.

D- Miyopatiler ;

 • Poliomiyozit & Dermatomiyozit; İltihaplı hücrelerin vücudun kas hücrelerine saldırarak burada inflamasyon oluşturması ve kaslarda güçsüzlükle karakterize bir hastalıktır.
 • Duchenne Musküler Distrofi, Daha çok çocukluk Zaman’larında ortaya çıkar vücut ve kalp kasında güçsüzlük ve düzensizli gösteren kas hastalığıdır.
 • Becker Musküler Distrofi, Distrofinden kaynaklı bu hasta da az üretim söz konusudur. Duchenne de Distrofin hiç üretilmemektedir.
 • Miyotonik Distrofi, Tipleri bulunan miyotonik distrofi de iskelet kaslarının yanında kalp yüz ve solunum kaslarında güçsüzlükle beliren kas hastalığıdır.
 • Fasia-Scapular-Humeral Musküler Distrofi, Genin kodlandığı bir proteinden kaynaklı olan ve yüz kol ve kürek kemiği çevresi kasları etkileyen bir hastalıktır.
 • Limb-Gridle Musküler Distrofi, Yine genlerdeki mutasyona bağlı olarak kol ve ayak kaslarını etkileyen kalıtımsal bir hastalıktır.
 • Serebrovasküler Hastalıklar İnme Felç, Beyni besleyen damarların tıkanma yada yırtılması sonucu beyne kan akımını azalması sonucu oluşan nörolojik vakadır. Tıkanma sonucu İskemik inme oluşurken damarların yırtılması sonucu hemorojik inme oluşmaktadır. Kas iskelet sistemi yürüme denge koordinasyon gibi bozuklukları beraberinde getirmektedir.
 • Multiple Skleroz, merkezi sinir sistemine bilgileri taşıyan sinirlerin midelin kılıflarında skleroz dediğimiz kalınlaşması oluşan nörolojik hastalıktır. Atak ve düzelme dönemleri vardır.
 • Parkinson, Ekstraprimidal sistemde substansia nigra hücrelerinde oluşan hasara bağlı olarak dopamin eksikliği sonucu ortaya çıkar.
 • Alzheimer Hastalığı, Beyninde Zaman’la sinir hücrelerinin ölmesiyle birlikte hastada unutkanlığa sebep olan nörolojik hastalıktır.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın