Post Image
2.7K

Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Nedir, MS Hastalığının Belirtileri ve Tanısı

Yazının İçeriği

Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Nedir ?

Multiple Skleroz (MS) Hastalığı, Beyinde yada Spinal Kordda dokunun sertleşmesi bazı bölgelerde yeri miyelin kılıfın yerini alır. Merkezi sinir sistemindeki beyaz maddenin yenileyici ve ilerleyici inflamatuar hastalığına denir.


Multiple Skleroz (MS), 20-40 yaşları arasında çok karşılaşılan önemli özürlülüklere yol açan ilerleyici bir hastalıktır. Hastalığı ilk teşhis eden Fransız nörolog Martin Charcottur. Hasarın büyüklüğü nerede olduğu ve değişkenliğime göre belirtileri artmaktadır.

MS Hastalığı, Soğuk olan yerde daha fazla olduğundan Güneyden kuzeyi doğru gelindikçe daha da artmaktadır. MS hastalığın belirtilerinin başlangıcı genelde 20 – 40 yaş aralığında olup yüzde 95 i bu yaşlarda kendini belli etmektedir. Kadınlarda 3/2 oranla erkeklere göre daha fazla görülmektedir. Genetik faktörlere de bağlı olan bu hastalık beyaz ırkta siyah ırka göre daha fazla görülmektedir.

Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Neden Olur ?

MS Hastalığı, Nedeni tam olarak anlaşılmamıştır ve sertleşmiş plakların oluşmasında ileri sürülen bir çok mekanizma mevcuttur. Bunlar, ailede daha önce görülmesi, infeksiyon gibi durumlar olabilir.

Multiple Skleroz (MS) Tanısı İçin Kriterler

MS Hastalığında Tanı kriterleri olarak 3 tane vardır en son olarak kedin ms tanısı ne durumda koyulduğu hakkında bilgi verilmektedir.

Muhtemel MS Tanısı İçin

 • Laboratuvar testleri, Fiziksel muayene ve Görüntüleme teknikleri ile santral sinir sisteminde sadece bir bölgenin tutulum göstermesi,
 • Daha önce ispat edilememiş alevlenme ve yatışma belirtisi hikayesinin olması,
 • Bunlar dışında başka bir teşhisin olmaması

Olası MS Tanısı İçin

 • Fiziksel Muayene, Laboratuvar Sonuçları ve Görüntüleme teknikleri ile tanımlanmış en az bir lezyonun olması ve ispatlanmış iki atak geçirmesi,
 • Yada Fiziksel Muayene, Laboratuvar Sonuçları ve Görüntüleme teknikleri ile ispatlanmamış bir atak geçirmesi ve iki lezyon tanımlanması gerekir.

Kesin MS Tanısı İçin

 • Fiziksel Muayene, Laboratuvar Sonuçları ve Görüntüleme teknikleri iki lezyon bölgesi tanımlanması ve iki ayrı atak geçirmiş olması gerekir.

Multiple Skleroz (MS) Hastalığı Belirtleri ve Bulguları

MS Belirtileri
MS Belirtileri

MS , Hemipleji, Beyin tümörleri gibi bir çok santral sinir sistemi hastalığını taklit etmektedir. Sık görülen belirti ve bulguları ;

 • Kaslarda oluşan güçsüzlük, spazm ve hareket bozuklukları,
 • Duyu kaybı ve bacağa doğru yayılan uyuşukluk,
 • Çift görme gibi görülen problemler,
 • Bulantı, kusma ve bağ dönmesi (Vertigo),
 • Denge bozukluğu (Ataksi), Titremeler (Tremor)
 • Sfinkter Kusurları, idrar kontrolünün olmaması,
 • Yürüme de görülen bozukluklar,

MS ‘de Motor Sinirlerde ve Beyincikte Görülen Bozukluklar

 • Spastisite, bazı kasların aşırı aktivitesi sonucu kasılı kalması,
 • Kaslarda oluşan güçsüzlükler,
 • Yürüme de ve dengede oluşan bozukluklar,
 • Tekrarlı hareketlerin ve koordinasyonda görülen problemler,
 • Konuşma da görülen bozukluklar (Dizartri)
 • Disfaji, yutma da görülen problemler,

MS’de Duyusal Bozukluklar

 • Ağrı’nın görülmesi,
 • Parestezi, kol ve bacaklarda görülen uyuşma karıncalanma ve şişlikler.
 • Görme sorunları, Optrik sinire bağlı hasar sonucu görme kaybı ve çift görme görünmesi,
 • Tat alma duyusunda bozukluk,
 • İşitmede azalma görülmesi,
 • Trigeminal Nevralji, yüzde görülen şiddetli Ağrılar,
 • Başı dönmesi (Vertigo),

MS’de Bağırsak ve Mesanede Görülen Bozukluklar

 • İnkontinans, Mesane etkilenmedi sonucu idrarını ve gaitayı tutamama,
 • Acil idrarını yapma isteği,
 • İdrarını boşaltma da gecikmesi,
 • İdrar yolunda oluşan enfeksiyon.

MS’de Kognitif ve Emosyonel Bozukluklar

 • Karar vermede zorluk çekmesi,
 • Aşırı ağlama veya aşırı gülme gibi Emosyonel bozukluklar,
 • Depresyon durumları,
 • Dikkat ve hafızalarda görülen azalmalar.

Multiple Skleroz (MS) Hastalarında Görülen Fizyolojik Özellikler

 • Aerobik kapasitesinde Görülen Azalmalar,
 • Daha çok bacaklarda görülen kas güçsüzlükleri,
 • Yürüme hızında görülen azalmalar,
 • Yaşam kalitesinde görülen azalmalar.

Multiple Skleroz (MS) Hastalarında Çokça Rastladığımız Problemler

MS hastalığında hastanında sürekli yakındığı sıkça anlatılan problemler görülmektedir.

 • Günlük yaşam aktivitelerinde çok fazla yorgunluğun oluşması,
 • Spastisite, Kaslarda kasılı kalma durumu ve spazm,
 • Kaslarda görülen güçsüzlükler,
 • Denge problemleri ve koordinasyon da bozukluklar,
 • Yürümede görülen problemler,

Multiple Skleroz Hastalığı için kişiye özel MS Evde Fizik Tedavi için iletişim kısmından bize ulaşabilirsiniz.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın